Maija Ylistalo

Ehdolla kuntavaaleissa Orivedellä

nro. 85

Vaaliteemani

Yhteistyöllä elinvoimaisuuteen

Vain yhteistyöllä saadaan Oriveden elinvoimaisuus uuteen kasvuun! Ilman hyvää ja rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen, eri koulutusasteiden välillä, eri toimijoiden ja yhdistysten sekä yrittäjien kanssa, ei Oriveden elinvoimaisuutta saada parannettua. Nuorten mielipiteitä tulee myös kuunnella. Oriveden asukasluvun laskusuuntaisuus on kylmä fakta ja se tulee kääntää noususuuntaiseksi, jotta kunnan elinvoimaisuus palautuu ja säilyy. Yhteistyötä, voimien yhdistämistä tarvitaan enemmän kuin koskaan kaikkien eri toimijoiden kesken. Tähän yhteistyöhön ja sen rakentamiseen, oman kunnan hyväksi, olen valmis sitoutumaan

Koulun ääni mukaan päätöksentekoon

Opetustyön ammattilaisia, ”kentän ääntä”, tulee konsultoida ja kuunnella kouluun liittyvissä asioissa ja päätöksiä tehdessä. Kuntapäättäjien tulisi jatkossa tehdä heidän kanssaan enemmän yhteistyötä ja tulla tutustumaan ja keskustelemaan paikan päälle, mitä opettajien työ (varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin) tällä hetkellä on. Kuraattorit ja koulupsykologi ovat täystyöllistettyjä. Pelkät tilastot, eivätkä varsinkaan vanhat olettamukset, ole koko totuus tämän hetken koulumaailmasta. Koulusta ja opetuksesta ei ole varaa enää säästää!

Elinvoimaa hyvinvoinnista, toimintakykyä liikunnasta

Elinvoimaiset, mielenterveydeltäänkin hyvinvoivat, kuntalaiset ovat kunnan tukipilareita. Elinvoimainen kunta tarvitsee hyvinvoivia työssään ja arjessaan jaksavia kuntalaisiaan. Vuonna 2019 kunnat työllistivät 422 000 työntekijää. Yli puolet työkyvyt-tömyyseläkkeistä ja noin kolmannes sairauspäivärahapäivistä johtui mie-lenterveyden häiriöistä. Jo ennen koronaa heikentyneen mielenterveyden kus-tannukset ovat Suomessa, OECD:n mukaan, noin 11 miljardia vuodessa
( Mieli ry)

Blogi

Kouluista ei ole varaa säästää!

Kouluista ei ole varaa säästää!

Tässä kirjoituksessa valaisen hieman oppikirjatilannetta. Koska olen tällä hetkellä ensimmäisen luokanopettaja, otan esimerkit ekaluokkalaisten oppikirjoista. Aloitetaan aapisista, noista ekaluokkalaisten jännityksellä ja innolla odottamista ensimmäisistä kirjoista!...

lue lisää

Monessa mukana

Opettaja ja oppilailtaan oppija

Yrittäjyyden ymmärtäjä

Liikkuja ja liikuttaja

Maa- ja metsätaloudessa mukana

Elämyksiä etsimässä

Maija Ylistalo

Luokanopettaja
maija.ylistalo@gmail.com

Seuraa somessa